Kittiwakes upon the Tyne

Showcasing the progress of the Kittiwakes along the River Tyne

Home Tyne Kittiwake Diary Wildlife Theme – Baltic

Wildlife Theme – Baltic

On the 23rd June 2019

“A definite wildlife theme to today.  Kittiwake nests on the Baltic”.

by Diane Wailes @dwailes