Kittiwakes upon the Tyne

Showcasing the progress of the Kittiwakes along the River Tyne

Home Tyne Kittiwake Diary Tynemouth Haven – July 2020

Tynemouth Haven – July 2020

On the 7th July 2020

A trio of photos from Tynemouth Haven, Tynemouth today. Here the Tyne Kittiwakes nest on coastal cliffs.