Kittiwakes upon the Tyne

Showcasing the progress of the Kittiwakes along the River Tyne

Home Tyne Kittiwake Diary Tyne Bridge – Gateshead side

Tyne Bridge – Gateshead side

On the 9th July 2020

A short video clip of an adult Kittiwake with two chicks. This Kittiwake was nesting on the Tyne Bridge on the Gateshead side of the River Tyne. Over a dozen Kittiwakes were nesting alongside this pair.