Kittiwakes upon the Tyne

Showcasing the progress of the Kittiwakes along the River Tyne

Home Tyne Kittiwake Diary Kittiwakes back at Marsden Rock – South Shields

Kittiwakes back at Marsden Rock – South Shields

2nd March 2019

“There were eight kittiwakes back on ‘Marsden Rock’, South Shields today”.

Doug